Juridische conformiteitsgarantie – opgesteld voor beschadigde, defecte of foute artikelen

In geval van defecten en/of niet-naleving van een Product, zal de Klant recht hebben op naleving van herstel van het Product, door reparatie of vervanging, of alternatieve oplossingen in gevallen die uitdrukkelijk zijn voorzien in Art. 130 van het Decreet n.206/2005.
Als de Klant een beschadigd, niet-conform, defect of fout product heeft ontvangen, kunt u binnen 2 (twee) maanden na vaststelling de reparatie, vervanging of terugbetaling van het artikel aanvragen. Conform en volgens de toepassing van de Europese Richtlijn 44/99/EG en van de artikelen 128 en verder van het Italiaanse Decreet nr. 206/2005 (Consumentencode), vallen de Producten die via deze Website worden gekocht onder de wettelijke garantie van overeenstemming, welke het gebrek aan overeenstemming van de producten dekt gedurende een maximale periode van 24 (vierentwintig) maanden vanaf de relevante levering.

Op straffe van verval van deze garantie heeft de Klant de plicht om eventuele gebreken en tekortkomingen te melden binnen en niet later dan 2 (twee) maanden vanaf de vaststelling, door de Klantenservice van de Site per e-mail via support_it@woolrich.eu in kennis te stellen of via het gedeelte "Contact" op de Site, met vermelding van het defect en / of gevonden non-conformiteit, door het Product te retourneren met het voorgedrukte verzendetiket welke in de oorspronkelijke levering door ons is meegeleverd. De Verkoper beoordeelt de gebreken en non-conformiteiten die door de Klant worden gemeld via de servicedesk van Woolrich.

In geval van gebreken of niet-naleving, heeft de Klant het recht om de conformiteit van het Product te herstellen, door reparatie of vervanging, of door alternatieve rechtsmiddelen in de gevallen waarin uitdrukkelijk wordt voorzien door art. 130 van het Decreet nr. 206/2005.

Als de non-conformiteit van het Product wordt vastgesteld en de Verkoper heeft toegezegd de Klant de betaalde prijs terug te betalen, zal de terugbetaling, indien mogelijk, plaatsvinden met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt op het moment van aankoop van het Product of via een bankoverschrijving. In dit laatste geval is het de verantwoordelijkheid van de Klant om aan de Verkoper, wederom via e-mail of via het gedeelte "Contact" op de Website, de bankgegevens door te geven om de overdracht in zijn voordeel uit te voeren en om ervoor te zorgen dat de Verkoper in staat wordt gesteld om het verschuldigde bedrag terug te betalen.