Geschillenbeslechting

Onverminderd de bepaling van art. 36 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, als u informatie wilt over de mogelijkheid om lid te worden van het Europese ODR-platform voor alternatieve oplossingen van geschillen die kunnen ontstaan met betrekking tot aankopen die op onze site worden gedaan, of als u van plan bent om een nieuwe alternatieve afwikkelingsprocedure te starten via het Europese ODR-platform, gaat u naar de volgende link: http://ec.europa.eu/odr.