Algemene Voorwaarden van het Contract

1. Deze algemene voorwaarden (de “Verkoopvoorwaarden”) bepalen het aanbod en de verkoop via de website woolrich.eu (de ” Site”) van goederen onder het merk “Woolrich”, “Woolrich John Rich & Bros” en andere merken van de groep Woolrich (de “producten”). De producten worden te koop aangeboden door Woolrich Europe B.V., een bedrijf met het hoofdkantoor te Via dell'Arcoveggio, 59/5 - 40129 Bologna (Italië), BTW-nummer uitgegeven door de Kamer van Koophandel van Bologna: 03506281207, KvK-nummer: 524 587, maatschappelijk kapitaal van € 1.000.000 IV (“Woolrich”) – en/of door fabrikanten geautoriseerd door de Verkoper.

2. De verkoop van producten wordt namens de Verkoper beheerd door Arvato Distribution Gmbh, een bedrijf met het hoofdkantoor te Gottlieb-Daimer Strasse 1, 33428 Harsewinkel -Duitsland (de “Commissionair”), die fungeert als een commissionair en service provider, de zorg over opnemen van orders, het incasseren van betalingen en het gehele verkoopproces, de logistiek, de levering van het product aan de eindklant, de customer care service en alle after-sales assistentie, op zich nemend.

3. De verkoop van producten via de Site is enkel en alleen gericht op de vraag van gekwalificeerde klanten, als “Consumenten” beschreven in wet. 6, september 2005, n. 206 (de ” Klanten”). Daarom behoudt de Verkoper zich het recht voor om orders die niet afkomstig zijn van Consumenten of bestellingen die niet voldoen aan haar handelsbeleid, niet op te volgen.

4. De Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op de levering van diensten of de verkoop van producten door derden anders dan de Verkoper, die aanwezig kunnen zijn op de website of toegankelijk zijn via links, banners of andere hyperlinks, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is.

Afronding van het contract

5. Om het koopcontract voor een of meer producten op de Site af te ronden, moeten de Klanten het elektronische bestelformulier invullen en elektronisch naar de Commissionair sturen en volgens de instructies bij het bijbehorende kader.

6. In het besteloverzicht zal het volgende verschijnen: (i) een samenvatting van de productinformatie over het bestelde product, (ii) de prijs (inclusief belasting en toe te passen kosten), (iii) de beschikbare betaalmiddelen, (iv) de verschillende leveringsmethodes voor de Producten, (v) de verzend- en leveringskosten en (vi) en de voorwaarden van toepassing op het uitoefenen van het herroepingsrecht (zie de volgende artt. 17 en ss.)

7. Behoudens het benoemde onder het volgende punt 8, wordt de Verkoopovereenkomst gesloten, wanneer de Commissionair, het ingevulde bestelformulier elektronisch ontvangt en de verificatie van de juistheid van de ingevoerde gegevens en de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden plaats heeft gevonden. Het bestelformulier zal worden gearchiveerd voor de periode die nodig is om de bestelling te verwerken en zolang als voorzien door de wet, en zal toegankelijk zijn voor de Klanten onder de rubriek My Account .

8. Zodra de verkoopovereenkomst afgesloten is en in behandeling is genomen, zal de Commissionair via e-mail een ontvangstbewijs van de bestelling met de reeds in het bestelformulier aanwezige informatie versturen. De Commissionair kan bestellingen weigeren die niet voldoende garantie waarborgen over de solvabiliteit van de klant of die niet volledig of onjuist zijn, of in het geval van de producten niet leverbaar zijn. In deze gevallen zal de Verkoper de klant onmiddellijk via e-mail op de hoogte stellen dat het contract niet is afgerond en dat de bestelling niet in behandeling is worden genomen, onder vermelding van de redenen.

Onbeschikbaarheid van Producten

9. In het geval dat de producten die op de Site staan niet meer beschikbaar zijn of in verkoop zijn op het moment dat de bestelbon door de klant wordt verzonden, zal de Commissionair dit zo snel mogelijk en in elk geval binnen dertig (30) dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de bestelling aan de Commissionair is doorgegeven, de eventuele onbeschikbaarheid van de bestelde Producten mededelen. In het geval de betaling van de aankoopprijs al plaats heeft gevonden, zal de Commissionair onmiddellijk over gaan op het terug betalen van de door de klant vooruitbetaalde som.

Garantie en vermelding van de prijzen van de Producten

10. Woolrich biedt enkel en alleen producten van het merk “Woolrich” of andere merken van de groep Woolrich en/of fabrikanten goedgekeurd door Woolrich Europe B.V. te koop aan. De producten zijn nieuw, van een hoge kwaliteit, gekenmerkt en met de standard die typisch zijn voor de productie van kleding die door de Verkoper op de markt wordt gebracht.

11. De essentiële kenmerken van de Producten worden op de Site benoemd in de productomschrijving van elk product. De afbeeldingen en kleuren van de Producten die te koop worden aangeboden op de Site, kunnen mogelijk niet exact overeen komen met het werkelijke Product door het veranderende effect kleur en licht als gevolg van de internetbrowser, en de gebruikte monitor.

12. De Product prijzen worden weergegeven in Euro. Als door gevolg van de wijziging ten opzichte van de valuta uitgedrukt voor de betaling door de klant of om andere redenen de waarde uitgedrukt in het productbeschrijving wijzigt, dan zal de prijs worden gespecificeerd in de orderbevestiging door de Commissionair.

13. Alle producten zijn voorzien van een identificatielabel aangehecht met een wegwerpbare textielpins. Dit label en de bijbehorende textielpins maken deel uit van het product en mogen niet worden verwijderd of beschadigd, anders vervalt het herroepingsrecht beschreven in art. 22.

Betalingen

14. De betaling van de productprijs en de gerelateerde verzend- en leveringskosten moeten door de Klant worden afgerond op het moment van het plaatsen van de order met de data aanwezig op de bestelbon. De Klant kan de volgende betaalmethoden gebruiken:

  • creditcard
  • PayPal

15. Het gebruik van creditcards en betaalpassen en financiële informatie (zoals het creditcard/betaalpas nummer, klantnummer, verificatie nummers of de vervaldatum) worden beschermd door middel van gecodeerde protocollen en specifieke beveiligingssystemen voor online transacties. De Verkoper zal de gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de aankoopprocedure en het terugbetalingen in het geval van retourneren van de Producten, of indien nodig om fraude op woolrich.eu te voorkomen of te melden aan de politie.

Verzending en levering van Producten

16. De specifieke verzendmethode en leveringswijze van producten worden beschreven in de “Shipping & Delivery” sectie van deze Site, die een integraal en essentieel onderdeel van deze Verkoopvoorwaarden vormt.

Klantenservice

17. Alle informatie over het product en de verkoop kan worden verkregen doormiddel van de Klantenservice. Onder het kopje “Klantenservice” zijn alle contactgegevens beschikbaar.

Herroepingsrecht

18. Zoals eveneens aangegeven in de toegewezen sectie “Herroepingsrecht”, heeft de Klant het recht om zijn contract met de Commissionair te beëindigen, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen veertien (14) dagen na de datum van ontvangst van de aangeschafte Producten. Het is niet mogelijk om het gekozen producten om te ruilen voor een ander. Binnen dit termijn moet de Klant een kennisgeving van herroeping sturen naar de Commissionair op het volgende adres:

Woolrich Online Shop, Buerer Straße 351, 46242 Dorsten
E-Mail: [email protected]

19. Binnen een termijn van 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht, moet de Klant het product retourneren aan de Commissionair. De klant kan het artikel/de levering gratis op een ophaalpunt van de koerier. De Klant dient de voorgedrukte verzendlabel te gebruiken en deze aanbrengen op het pakket waarin het product geretourneerd zal worden.

20. Als de klant kiest voor een eigen koerier voor het retourneren het product, blijft het zijn/haar eigen aansprakelijkheid in geval van verlies of schade aan het product. Bij het gebruik van de koerier aangeboden door de Commissionair, zal de klant worden ontheven van alle aansprakelijkheid bij de levering van het product aan de verzender.

21. Het moge duidelijk zijn dat aan de volgende voorwaarden voldaan dient te zijn om gebruik te maken van het herroepingsrecht:

  1. Het product mag niet zijn gebruikt, gedragen, gewassen, gewijzigd of beschadigd;
  2. Het identificatielabel moet nog aan het product aangehecht zijn, intact en onbeschadigd, met de wegwerpbare textielpins die een integraal onderdeel uitmaakt van het product;
  3. Het product moet worden geretourneerd in de originele verpakking (opening is toegestaan) waarmee het werd geleverd;
  4. Het product moet worden geleverd aan de afzender binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de kennisgeving waarmee de Klant zich beroept op zijn/haar herroepingsrecht.

22. Na ontvangst van het product, zal de Commissionair de nodige controles uitvoeren. Als de controles succesvol worden afgerond, zal de Commissionair per e-mail een bevestiging sturen van de aanvaarding van de Producten. De restitutie van het bedrag zal zo snel mogelijk plaats vinden en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving waarmee de Klant de herroeping uitoefent, zonder afbreuk te doen aan het recht op de terugbetaling totdat het bewijs van levering van het geretourneerde product ontvangen is. Restitutie vindt plaats door creditering met een gelijke waarde op de kaart of rekening waarmee de betaling is voldaan.

23. Als er niet is voldaan aan de voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht, heeft de klant geen recht op restitutie van de betaalde bedragen aan de Commissionair, maar alleen op de teruggave van het product in de staat waarin het aan de Commissionair werd afgeleverd, op de kosten van de Klant. Indien de Klant deze kosten niet wilt dekken, gaat hij/zij er mee akkoord dat het product niet aan hem/haar teruggestuurd wordt en de Verkoper het product zal behouden, naast de ontvangen betalingen.

Privacy

24. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens is beschikbaar in de sectie Privacy Beleid.

Toepasselijk recht

25. De algemene Verkoopvoorwaarden worden gecontroleerd door de Italiaanse wet en in het bijzonder door wetsbesluit 6 september 2005 n. 206, in de Consumentenwet, met specifieke verwijzing naar de wetgeving betreffende overeenkomsten op afstand en naar wetsbesluit 9 april 2003 n.70, inzake bepaalde aspecten van de elektronische handel. De locatie voor elk geschil met betrekking tot de aankoop van producten en het gebruik van de Site zal altijd zijn daar waar de Klant is gevestigd.

Wijzigingen en updates

26. De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden, ook met het oog op mogelijke wijzigingen in de regelgeving. De nieuwe Verkoopvoorwaarden zullen van kracht gaan vanaf de datum van publicatie op de Site en zullen altijd bindend voor de Klant zijn.