FUR POLICY

Woolrich John Rich & Bros. volgt strenge ethische richtlijnen voor het gebruik van dierlijke materialen in zijn producten en besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de gezondheid van de consument, zoals omschreven in dit document.


DIERENWELZIJN

Woolrich John Rich & Bros. is van mening dat het dragen van kleding met bont, dons of andere dierlijke materialen een persoonlijke beslissing is en respecteert deze keuze. Woolrich John Rich & Bros. erkent dat dieren wezens met gevoel zijn die moeten worden gerespecteerd en altijd zodanig moeten worden behandeld dat zij er niet onder lijden.

Het beleid van het bedrijf is erop gericht om ervoor te zorgen dat dierlijke producten afkomstig zijn van dieren die niet zijn onderworpen aan oneerlijke of onethische praktijken en om klanten te voorzien van de meest complete en transparante informatie over materialen van dierlijke oorsprong zodat zij hun eigen bewuste keuze kunnen maken. Voor klanten die ervoor kiezen geen dierlijke producten te dragen, produceert Woolrich John Rich & Bros. ook synthetische alternatieven, waarin geen enkel dierlijk component verwerkt is.

Woolrich John Rich & Bros. zet zich in voor belangrijke investeringen op de lange termijn om de toepassing van specifieke controleprocedures te kunnen garanderen en de volledige traceerbaarheid van de herkomst van de dierlijke materialen, van de boerderij naar de fabriek, waar onafhankelijke internationaal geaccrediteerde certificatie-instellingen bij betrokken zijn.

Het bedrijf beheert momenteel de selectie van 100% van het bont dat in zijn kleding wordt verwerkt. Op deze manier kan het bedrijf controles uitvoeren op de herkomst, kwaliteit en certificatie van al het bont dat in zijn collectie wordt gebruikt.

Het bedrijf gebruikt uitsluitend producten van dierlijke oorsprong van leveranciers die kunnen aantonen dat het bont is verkregen volgens de internationale regels voor dierenverzorging en -bescherming en de best mogelijke ethische en juridische praktijken.

Alle producten verkocht door Woolrich John Rich & Bros. voldoen aan de volgende internationale verdragen, wetten en voorschriften waarin de normen voor dierenbescherming worden omschreven:

  • De Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), uitgevoerd door de Europese Verordening nr. 338/1997, zorgt ervoor dat de internationale handel geen bedreiging vormt voor het voortbestaan van diersoorten;
  • Europese Verordening nr. 3254/1991 verbiedt het gebruik van wildklemmen en de invoer in de Europese Unie van pelzen en producten vervaardigd op basis van bepaalde wilde diersoorten afkomstig uit landen die niet voldoen aan internationale normen voor de humane vangst van dieren met behulp van vallen;
  • Europese Verordening nr. 1523/2007 verbiedt de verkoop, invoer en uitvoer van katten- en hondenbont en van producten die dergelijk bont bevatten;

Bovendien meer dan 90% van het gebruikte bont vervaardigd door de bekwaamste Italiaanse bontfabrikanten. Deze ambachtslieden komen uit families met lange ervaring en deskundigheid, die de inzet van het bedrijf voor het voldoen aan de hoogste normen delen.


BONT

Hieronder vindt u meer details over elk type bont, dons en veren:


Wasbeer- en vossenbont

Al het wasbeer- en vossenbont gebruikt door Woolrich John Rich & Bros. is van de Finse variant en wordt aangekocht via het gerenommeerde en gecertificeerde veilinghuis Saga Furs. Saga Furs biedt Finse wasbeercollecties die uitsluitend afkomstig zijn van gecertificeerd gekweekt bont. Om te worden gecertificeerd moet een boerderij voldoen aan 32 vereisten, variërend van welzijn en diergezondheid tot boerderijhygiëne en training voor alle mogelijke omstandigheden. Het Saga Certification-label op het kledingstuk biedt consumenten zekerheid en certificeert het betreffende bontartikel.


Coyotebont

Al het coyotebont gebruikt door Woolrich John Rich & Bros. is afkomstig van professionele en betrouwbare Canadese vallenzetters en jagers. De gemeenschap van Canadese vallenzetters en jagers is afhankelijk van de coyote voor hun voedsel en inkomen. Daarom weerspiegelen hun praktijken hun respect voor de natuur en hun wens om deze diersoort duurzaam in stand te houden voor de komende generaties, waarbij gegarandeerd wordt dat er nooit bedreigde soorten worden gebruikt. Bovendien vormt Canada de norm in vangmethoden, als basis voor de Overeenkomst inzake internationale normen voor de humane vangst van dieren met behulp van vallen (AIHTS).


Konijnenbont

Al het konijnenbont gebruikt door Woolrich John Rich & Bros. is als bijproduct afkomstig uit de voedingsindustrie en komt niet van dieren die voor bont worden gefokt. Het bedrijf neemt konijnenbont uitsluitend af van betrouwbare geselecteerde leveranciers die kunnen garanderen dat de dieren worden behandeld volgens de hoogste ethische en juridische praktijken, vastgesteld door de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) en het Europees Verdrag inzake de bescherming van landbouwhuisdieren, uitgevoerd door Europese Richtlijn nr. 98/58/EG.

 

Dons en veren

Alle dons en veren gebruikt in producten van Woolrich John Rich & Bros. komen van eenden, als bijproduct van de voedingsindustrie. Het bedrijf heeft 100% traceerbaarheid van de toeleveringsketen van dons en veren bereikt via de certificering afgegeven door IDFL, een vooraanstaand wereldwijd instituut in het testen en inspecteren van gevulde producten volgens de normen die zijn vastgesteld door de European Down & Feather Association (EDFA). Door deze certificering wordt zekerheid geboden dat het dons en de veren gebruikt door Woolrich John Rich & Bros. alleen afkomstig zijn van bedrijven die het welzijn van hun dieren garanderen en niet van levend plukken, dwangvoeding of enige andere activiteit waarbij dieren worden mishandeld. Woolrich John Rich & Bros. biedt momenteel donsjacks met een hoge vulkracht (Fill Power, FP), volgens het meetsysteem dat wordt gebruikt door het International Down & Feather Bureau (IDFB). Dit verzekert de consument van de kwaliteit van donsproducten (hoe hoger de vulkracht, hoe hoger de isolerende werking van het kledingstuk). De huidige gemiddelde waarden zijn FP 600 voor 70/30 eendendons, FP 650 voor 80/20 eendendons en FP 740 voor 90/10 eendendons. Elk artikel wordt onderworpen aan tests waarmee de vulkracht gedurende het hele productieproces wordt gecontroleerd.


GEZONDHEID VAN DE CONSUMENT

Voor Woolrich John Rich & Bros. is het essentieel dat volledig kan worden vertrouwd op de kwaliteit en de veiligheid van alle producten die op de markt worden gebracht en dat de bescherming van de gezondheid van de klanten van het bedrijf gegarandeerd wordt door ervoor te zorgen dat er geen schadelijke chemische stoffen in kleding aanwezig zijn.

Woolrich John Rich & Bros. voldoet reeds aan alle internationale wetten en voorschriften inzake productveiligheid en handelt alleen met gekwalificeerde leveranciers. Het bedrijf gaat zelfs verder dan deze vereisten om het hoogst mogelijke kwaliteits- en veiligheidsniveau van zijn producten te garanderen. Woolrich John Rich & Bros. heeft striktere kwaliteits- en veiligheidsnormen ingevoerd door een lijst met beperkte stoffen (Restricted Substances List, RSL) te hanteren met chemische vereisten voor alle materialen en eindproducten. Deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt en verbeterd volgens de meest geavanceerde Europese en internationale wetgeving en vrijwillige regelingen.

Bovendien heeft Woolrich John Rich & Bros een speciaal testprogramma opgestart om te garanderen dat elk product constant voldoet aan de vereiste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Leveranciers zijn verplicht om regelmatig in nauwe samenwerking met Woolrich John Rich & Bros. tests uit te voeren en externe internationaal erkende testlaboratoria in te huren.

Dit testprogramma garandeert dat componentmaterialen (zoals bont of stoffen) tijdens de verschillende fasen van het productieproces worden gecontroleerd en dat alleen afgewerkte producten die voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen in de collectie van Woolrich John Rich & Bros. worden opgenomen en aan de consument worden aangeboden.


VEILIGHEID VAN KINDEREN

Woolrich John Rich & Bros. is ervan overtuigd dat kinderen speciale aandacht nodig hebben en de kleding die ze dragen moet een zeer hoog veiligheidsniveau bieden, zodat ze kunnen spelen zonder het risico te lopen op voorzienbaar letsel zoals beknelling, verstikking, inademing en inslikking, alsmede andere mogelijke fysieke gevaren.

Het ontwerp- en kwaliteitscontrolepersoneel van Woolrich John Rich & Bros. is zich bewust en op de hoogte van de laatste voorschriften voor kindveiligheid en de beoordeling van de veiligheidseisen geldt in eerste instantie voor kinderproducten tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfasen en heeft met name betrekking op wet- en regelgeving van belangrijke regio’s zoals de EU, de VS en Japan:

  • Snoeren en treksluitingen: EU-EN14682:2014, US-ASTM F1816, JP-JIS L4129.
  • Kleine onderdelen: US-16CFR1501 en EU-EN71-1.
  • Scherpe punten en randen: US-16CFR1500.48-49
  • Brandbaarheid van kledingtextiel: US-16CFR1610 en 16CFR1611
  • Totale loodgehalte en lood in oppervlaktebekleding: US-16CFR1500 en 16CFR1303

MENSENRECHTEN

Woolrich John Rich & Bros. respecteert de mensenrechten zoals verwoord in de Universele verklaring van de rechten van de mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, de Verdragen inzake de rechten van het kind en de Verklaring van de fundamentele beginselen en rechten op het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Woolrich John Rich & Bros. verwacht daarom van al zijn zakelijke partners, met inbegrip van leveranciers en onafhankelijke fabrikanten, dat zij deze onmiskenbare waarden aannemen en zich eraan houden en dat zij ervoor zorgen dat uitbuiting, onmenselijke, onveilige en ongezonde omstandigheden en alle vormen van discriminatie en kinderarbeid ondubbelzinnig worden uitgesloten.

Woolrich John Rich & Bros. bevestigt deze betrokkenheid door nauw samen te werken met zijn zakelijke partners, leveranciers en onafhankelijke fabrikanten, waarbij dit als fundamentele voorwaarde voor de zakelijke relatie geldt.